Praktijk

Iedereen maakt wel eens een periode mee dat het minder goed gaat. Als je er zelf niet meer uitkomt, dan kun je gebruik maken van een therapeut. Je kunt bijvoorbeeld bij mij terecht voor therapie/coaching bij: spanningen en stress, moeilijk tot een keuze kunnen komen, `niet lekker in je vel zitten', onverwerkte emoties, steeds terugkerende conflictsituaties, rouw- en verliesverwerking, gebrek aan zelfvertrouwen, huwelijksproblemen en relatieproblemen, burnout, depressie, angsten en trauma's.
Je kunt ook bij mij terecht voor relatietherapie: kijk hiervoor onder EFT.

Als je je bij mij aanmeldt volgt er eerst een intakegesprek, waarin je uitlegt wat je hulpvraag is en waaraan je wil werken. Het kan ook zijn dat je klachten ervaart, maar je hulpvraag nog niet (helemaal) duidelijk hebt. Tijdens de eerste sessie zullen we je hulpvraag duidelijk krijgen. Deze sessie is ook een kennismaking: zit je bij mij op de juiste plek om met je probleem aan de slag te gaan? Zo ja, dan zullen we een plan van aanpak maken, waarbij ik een appèl op je doe als het gaat om actief meedoen en verantwoordelijkheid nemen voor het probleem en de oplossing; zie de parabel van de vlinder.

Ieder mens is uniek, dus je krijgt therapie op maat. Je haalt de doelen die je gesteld hebt op je eigen manier, in je eigen tempo en met behulp van alle beschikbare hulpbronnen. Het doel van de therapie is je psychische klachten op te heffen of zodanig te verminderen dat je er minder last van hebt.

Ik ben als therapeut gehouden aan de beroepscode van de VIT en heb geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik verstrek alleen na je schriftelijke toestemming gegevens over je aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts, of een Arbo-dienst. Een therapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als zijn / haar cliënt of anderen in gevaar zouden komen als hij dat niet zou doen.

Registratie

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).
Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu/). Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag zo snel mogelijk van je en hoop ik dat in een gesprek met je te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris, die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (http:www.scag.nl/) Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl/)

Ik ben ECP-houder. Het European Certificate of Psychotherapy (ECP) is het Europese keurmerk voor psychotherapie. Het keurmerk van wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit. De ECP-therapeut kijkt in de breedte naar de mens achter de cliënt en stelt zijn behoefte centraal, met een psychische begeleiding die recht doet aan zijn uniciteit.